مراسم اختتامیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل