بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

بدینوسیله از جنابعالی و همراهان گرامیتان دعوت به عمل می آید تا از جدیدترین محصولات مبلمان اوهر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل ایران مورخ ۱۰ تا ۱۳ مرداد واقع در سالن خلیج فارس طبقه اول بازدید بفرمایید.

با تشکر

درباره نویسنده

نظرات شما